Dla Mieszkańców

Wiertnicza 2- 8 - II oraz III termin odczytu podzielników kosztów ciepła


07 Czerwiec 2017

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. odbędzie się II termin odczytu podzielników kosztów ciepła w lokalach nie udostępnionych do odczytu w I terminie wg harmonogramu.:

Wiertnicza 2 – w godzinach od 17:00 do 18:00
Wiertnicza 4 -  w godzinach od 17:00 do 18:00
Wiertnicza 6 – w godzinach od 18:00 do 19:00
Wiertnicza 8 – w godzinach od 18:00 do 19:00
Prosimy o udostępnienie mieszkań oraz zapewnienie dostępu do grzejników.
Odczytu podzielników dokonywać będzie Firma Minol Zenner Sp. z o.o. - tel. kontaktowy: 32\207–29–04÷05.
Informujemy, że zgodnie z regulaminem Wspólnoty po zakończeniu odczytów podzielników w dwóch wyznaczonych bezpłatnych terminach, przysługuje dodatkowy, odpłatny III termin odczytu dla mieszkań nieudostępnionych do odczytu w I i II terminie. Dodatkowy termin odczytu należy ustalić bezpośrednio z Firmą Minol Zenner pod powyższymi numerami telefonów.
Odczyt podzielników w ramach III terminu musi odbyć się do dnia:
05 lipca 2017r.
W przypadku nieudostępnienia lokalu mieszkalnego do odczytu podzielników w wyznaczonych terminach lokal zostanie rozliczony za okres 01.07.2016-30.06.2017 wg maksymalnego zużycia zgodnie z regulaminem Wspólnoty.