Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Kotlarza 11, 11 a-e, Mikusińśkiego 26-30 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o zarządzaniu nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kotlarza 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e oraz Mikusińskiego 26, 28, 30 w Katowicach, zapraszamy do złożenia oferty na prace:

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego :
a.    Kotlarza 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 11e w Katowicach
b.    Mikusińskiego 26, 28, 30

Termin realizacji: do 30 październik  2018 r. wg podpisanego porozumienia z Urzędem Miasta Katowice.
Zakres robót:
1.    Określony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Oferta winna zawierać:
1.    Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie SIWZ z rozdziałem na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe
2.      Formę i termin płatności,
3.      Kopię polisy OC firmy,
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru Grzegorz Świaczny w poniedziałek, wtorek, czwartek pod nr 032-2509090 w godz. 1300-1500  lub  Krzysztof Waluch, Grzegorz Szczot pod nr 032-2509090 od poniedziałku do piątku w godz:  1000-1300 Oferty należy składać do dnia 23.04.2018 r. w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplate 29 w Mysłowicach do godz. 15.00
Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn. Złożona oferta cenowa będzie podstawą do negocjacji cenowych z Wykonawcą.