Akty prawne

 

Przydatne linki

Ustawa o własności lokali:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388

Ustawa o gospodarce nieruchomościami:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego:   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710733

Ustawa – Prawo budowlane:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

 

Księga wieczysta:  https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW?komunikaty=true&kontakt=true&okienkoSerwisowe=false

  

Dodatkowe:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami:  http://www.kign.pl/

Stopka KING:  http://www.kign.pl/o-izbie/dokumenty-do-pobrania/

Instytut Gospodarki Nieruchomościami:  http://www.ign.org.pl/