RODO - klauzula informacyjna


Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EL” Spyra Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ul. Obrońców Westerplatte 29, wpisana do KRS pod numerem 0000057874,NIP: 222-00-11-834, REGON: 276917463
  2. 2.Dane kontaktowe do osoby wyznaczonej do udzielania informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. 3. Administrator zapewnia, że uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  4. 4.W celu realizacji umów Administrator korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie za zgodą Administratora danych osobowych oraz w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe przekazywane są również innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na wezwanie organom administracji publicznej.
  5. 5.Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. 6.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia RODO ”

 

 Oświadczenie najemcy

 Oświadczenie właściciela