Dla Mieszkańców

Skłodowskiej 12 - Odczyt wodomierzy


12 Czerwiec 2017

w dniu 23 czerwca 2017r.  w  godzinach: 16:00 - 16:30

będzie przeprowadzony odczyt wodomierzy w lokalach właścicieli indywidualnych oraz w lokalach gminnych.W związku z powyższym prosimy o obecność w wyznaczonym terminie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów wody i kanalizacji lokal musi zostać udostępniony do odczytu, w przypadku nieudostępnienia, lokal zostanie rozliczony wg ryczałtu.