Dla Mieszkańców

Dunikowskiego 30 - wymiana wodomierzy z odczytem zdalnym


01 Czerwiec 2018

Informujemy, że zgodnie z planem remontowym będzie prowadzona wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z odczyterm zdalnym wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. 

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych oraz w przypadku posiadania zabudowanego dostępu do wodomierza prosimy o zdemontowanie zabudowy i umożliwienie dostępu do wodomierza.

Kontakt do Wykonawcy prac: 533-997-370.

Dunikowskiego 30 w dniu 08.06.2018r w godzinach od 15:30 - 19:00