Dla Mieszkańców

Grażyńskiego 56 - II i III termin odczytu podzielników ciepła


16 Październik 2017

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, iż w dniu 24 października 2017r w godzinach  17:00 – 18:00    odbędzie się ODCZYT PODZIELNIKÓW CIEPŁA II termin

Prosimy o udostępnienie mieszkań oraz zapewnienie dostępu do grzejników.
Odczytu podzielników dokonywać będzie Firma Minol Zenner Sp. z o.o.Tel. kontaktowy: 32\207-29-04 lub 32\207-29-05.
Informujemy, że zgodnie z regulaminem Wspólnoty po zakończeniu odczytów w dwóch wyznaczonych bezpłatnych terminach przysługuje dodatkowy, odpłatny, III termin odczytu dla mieszkań nieudostępnionych do odczytu w I i II terminie.
Dodatkowy termin należy ustalić bezpośrednio z Firmą Minol Zenner pod powyższymi numerami telefonów.
Odczyt podzielników w ramach III terminu musi odbyć się do dnia: 7  listopada 2017r.
W przypadku nieudostępnienia lokalu mieszkalnego do odczytu podzielników w podanych terminach lokal zostanie rozliczony wg maksymalnego zużycia zgodnie z regulaminem Wspólnoty.