Dla Mieszkańców

Śląska 33, a, b, Bronisławy 30 b - 2019r - odczyt wodomierzy


02 Styczeń 2019

Śląska 33, a, b, Bronisławy 30 b - 2019r - odczyt wodomierzy

Informujemy, iż na początku stycznia odbędzie się odczyt wodomierzy indywidualnych wg poniższego harmonogramu
Śląska 33, a, b  - 07 styczeń - 16:30 - 18:00
Bronisławy 30 b -  07 styczeń - 16:30 - 18:00

Prosimy o obecność w podanym terminie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów wody i kanalizacji lokal musi zostać udostępniony do odczytu, w przypadku nieudostępnienia, lokal zostanie rozliczony wg ryczałtu.