Dla Mieszkańców

Krzyżowa 8, 8 a- 8e - wymiana wodomierzy z odczytem zdalnym


07 Czerwiec 2018

Informujemy, że zgodnie z planem remontowym będzie prowadzona wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z odczyterm zdalnym wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. 

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych oraz w przypadku posiadania zabudowanego dostępu do wodomierza prosimy o zdemontowanie zabudowy i umożliwienie dostępu do wodomierza.

Kontakt do Wykonawcy prac: 533-997-370.

Po zakończeniu I etapu będzie wyznaczony kolejny termin, o którym powiadomimy Państwa odrębnym ogłoszeniem.

Krzyżowa 8 w dniu 18.06.2018r w godzinach od 15:30-18:30

Krzyżowa 8a w dniu 18.06.2018r w godzinach od 18:30-20:00

Krzyżowa 8b w dniu 20.06.2018r w godzinach od 15:30-18:30

Krzyżowa 8c w dniu 20.06.2018r w godzinach od 18:30-20:00

Krzyżowa 8d w dniu 21.06.2018r w godzinach od 15:30-18:30

Krzyżowa 8e w dniu 21.06.2018r w godzinach od 18:30-20:00