Dla Mieszkańców

Mikusińskiego 26, 28 - wymiana wodomierzy z odczytem zdalnym


07 Czerwiec 2018

Informujemy, że zgodnie z planem remontowym będzie prowadzona wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z odczyterm zdalnym wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. 

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych oraz w przypadku posiadania zabudowanego dostępu do wodomierza prosimy o zdemontowanie zabudowy i umożliwienie dostępu do wodomierza.

Kontakt do Wykonawcy prac: 600 -151 -255.

Po zakończeniu I etapu będzie wyznaczony kolejny termin, o którym powiadomimy Państwa odrębnym ogłoszen

Mikusińskiego 26 w dniu 25.06.2018r w godzinach od 09:00 - 17:00

Mikusińskiego 28 w dniu 25.06.2018r w godzinach od 09:00 - 17:00