Dla Mieszkańców

Mikusińskiego 38, 40, 42 - wymiana wodomierzy z odczytem zdalnym


07 Czerwiec 2018

Informujemy, że zgodnie z planem remontowym będzie prowadzona wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z odczyterm zdalnym wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. 

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali mieszkalnych oraz w przypadku posiadania zabudowanego dostępu do wodomierza prosimy o zdemontowanie zabudowy i umożliwienie dostępu do wodomierza.

Kontakt do Wykonawcy prac: 600 -151 -255.

Po zakończeniu I etapu będzie wyznaczony kolejny termin, o którym powiadomimy Państwa odrębnym ogłoszen

Mikusińskiego 38 w dniu 28.06.2018r w godzinach od 09:00 - 17:00

Mikusińskiego 40 w dniu 29.06.2018r w godzinach od 09:00 - 17:00

Mikusińskiego 42 w dniu 29.06.2018r w godzinach od 09:00 - 17:00