Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wymiana urządzeń dźwigowych ( 2 szt.) w budynku przy ul. Tysiąclecia 41 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Tysiąclecia 41 w Katowicach:
„Wymiana urządzeń dźwigowych ( 2 szt.) w budynku przy ul. Tysiąclecia 41 w Katowicach”

Planowany termin realizacji: II – III kwartał 2023 r.
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta ( adres, NIP, REGON, osoba do kontaktu)
2. Oferta cenowa,
3. Termin realizacji,
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Arkadiusz Hojeński - tel. 795-389-574:, w godzinach od 8:00 – 14:00
1. Dokumenty potrzebne do przygotowania oferty są do odebrania w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W. EL Spyra Sp. z o.o. – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 12:00
2. Oferty należy składać do dnia 24.03.2023r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 12:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
4. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.