Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu opałowego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 22, 24, 26, 28, 30 oraz Grażyńskiego 52, 54, 56, 58


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy dozłożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Dunikowskiego 22, 24, 26, 28, 30, Grażyńskiego 52, 54, 56, 58 w Katowicach:
„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu opałowego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 22, 24, 26, 28, 30  oraz Grażyńskiego 52, 54, 56, 58
w Katowicach”

Planowany termin realizacji: sierpień – wrzesień  2020r
Zakres robót: zgodnie ze specyfikacją.
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta wraz z dokumentami rejestrowymi potwierdzonymi za zgodność
z oryginałem, 
2. Oferta,
3. Termin realizacji,
4. Kopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem,
5. Dokumenty wymienione w specyfikacji.
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Bogumiła Biały - tel. 032-250-90-90:, środa w godzinach od 1200 – 1400
1. Oferty należy składać do dnia 30.05.2020r. do godziny 1300 w siedzibie administratora nieruchomości (sekretariat) P.W.EL SPYRA Sp. Jawna – przy ul. Obrońców Westerplatte 29 w Mysłowicach listownie lub drogą e mailową na adres wspóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
3. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.