Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Wymiana urządzeń dźwigowych ( 2 szt.) w budynku przy ul. Mieszka I 5 w Katowicach


Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Mieszka I 5 w Katowicach:
Wymiana urządzeń dźwigowych ( 2 szt.) w budynku przy ul. Mieszka I 5 w Katowicach

Planowany termin realizacji: II – III kwartał 2022 r
Oferta winna zawierać:
1. Dane oferenta ( adres, NIP, REGON, osoba do kontaktu)
2. Oferta cenowa,
3. Termin realizacji,
Dodatkowych informacji udziela:
Inspektor Nadzoru: Arkadiusz Hojeński - tel. 795-389-574:, w godzinach od 8:00 – 14:00
1. Oferty należy składać do dnia 21.03.2022r. w siedzibie administratora nieruchomości do godz. 13:00.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn.
3. Koszt przygotowania oferty ponosi oferent.