Administrowanie i zarządzanie wspólnotami
Roboty budowlane - Prace instalacyjne - Inwestycje - Inne usługi


Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy w 1986 roku

Przetargi

Remont klatki schodowej – Zamenhofa 13 w Katowicach

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Zamenhofa 13 w Katowicach:
Remont klatki schodowej – Zamenhofa 13 w Katowicach

Czytaj więcej...

Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej – Zamenhofa 13 w Katowicach

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Zamenhofa 13 w Katowicach:
Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej – Zamenhofa 13 w Katowicach

Czytaj więcej...

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu opałowego w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 25 w Katowicach

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 25 w Katowicach:
„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu opałowego w budynku mieszkalnym przy ul. Chrobrego 25 w Katowicach”

Czytaj więcej...

Remont elewacji – ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Przedwiośnie 2a, 4a, 6a w Katowicach - powtórne ogłoszenie

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Przedwiośnie 4a, 6a w Katowicach:

Remont elewacji – ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Przedwiośnie 2a, 4a, 6a w Katowicach

Czytaj więcej...

Remont klatki schodowej – głównej w budynku przy ul. Piastów 11

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Piastów 11 w Katowicach:
Remont klatki schodowej – głównej w budynku przy ul. Piastów 11

Czytaj więcej...

Remont elewacji zachodniej segment piwniczny i garażowy w budynku przy ul. Tysiąclecia 84 w Katowicach

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Tysiąclecia 84 w Katowicach:
Remont elewacji zachodniej segment piwniczny i garażowy w budynku przy ul. Tysiąclecia 84 w Katowicach

Czytaj więcej...

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu opałowego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 22, 24, 26, 28, 30 oraz Grażyńskiego 52, 54, 56, 58

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy dozłożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Dunikowskiego 22, 24, 26, 28, 30, Grażyńskiego 52, 54, 56, 58 w Katowicach:
„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu opałowego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 22, 24, 26, 28, 30  oraz Grażyńskiego 52, 54, 56, 58
w Katowicach”

Czytaj więcej...

wykonanie dokumentacji projektowej

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością Wspólnot Mieszkaniowych w Katowicach, zapraszamy do złożenia oferty na:
wykonanie dokumentacji projektowej:
wykonania przyłącza gazowego wraz z instalacją gazową w budynku oraz dostosowaniem przewodów kominowych do ogrzewania lokali z zastosowaniem pieców dwufunkcyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Oswobodzenia 35 w Katowicach.

Czytaj więcej...

Remont elewacji – ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Przedwiośnie 2a, 4a, 6a w Katowicach

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Przedwiośnie 4a, 6a w Katowicach:

Remont elewacji – ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Przedwiośnie 2a, 4a, 6a w Katowicach

Czytaj więcej...

Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty przy ul. Mieszka I 5 w Katowicach

Działając w oparciu o umowę o administrowaniu nieruchomością zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mieszka I 5 w Katowicach:
Wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty przy ul. Mieszka I 5 w Katowicach

Czytaj więcej...

Strona 3 z 8